Wat kan WorkWell voor u betekenen?

WorkWell is een bedrijf dat bijdraagt aan een hogere productiviteit en een verbeterd werkklimaat binnen uw organisatie. WorkWell bestaat uit een team van trainers, coaches en therapeuten met uiteenlopende expertises. Onze gezamenlijke noemer is vertrouwen, veiligheid, aandacht en eigen kracht.

Omdat elk bedrijf, afdeling en individu uniek is, leveren we maatwerk trajecten. Hierbij staat altijd de vraag van de klant centraal. Of je nu medewerker, leidinggevende, HR-manager of bedrijfsarts bent. Of je nu gezond bent, bijna verzuimt of uitgevallen bent. We bieden een geïntegreerd aanbod en afhankelijk van de vraag richten we ons op de mentale, emotionele en/of fysieke aspecten.

Het gevoel van ‘ik kan even niet meer de energie opbrengen voor…. wat dan ook’, overheerste al een tijdje. Door WorkWell is mijn leven weer in balans.

De WorkWell aanpak

WorkWell is een bedrijf dat bijdraagt aan een hogere productiviteit en een verbeterd werkklimaat binnen uw organisatie. WorkWell bestaat uit een team van trainers, coaches en therapeuten met uiteenlopende expertises. Onze gezamenlijke noemer is vertrouwen, veiligheid, aandacht en eigen kracht.

Omdat elk bedrijf, afdeling en individu uniek is, leveren we maatwerk trajecten. Hierbij staat altijd de vraag van de klant centraal. Of je nu medewerker, leidinggevende, HR-manager of bedrijfsarts bent. Of je nu gezond bent, bijna verzuimt of uitgevallen bent. We bieden een geïntegreerd aanbod en afhankelijk van de vraag richten we ons op de mentale, emotionele en/of fysieke aspecten.

Als medewerkers onveiligheid ervaren (in de brede zin van het woord) zien wij over het algemeen twee coping stijlen:

 • Ze handelen niet meer vanuit professionaliteit (krachtig en rustig)
  – ze gaan vechten of vluchten
 • Ze richten hun aandacht naar buiten
  – ze gaan aanklagen, slachtofferen of redden

Beide coping stijlen werken ondermijnend. Zowel voor de medewerker zelf als voor de organisatie.

“Die leidinggevende is zo druk die heeft nooit oog voor mij”
“Als ik maar hard genoeg werk, dan word ik wel gewaardeerd”
“Bij ons op de afdeling is het zo slecht georganiseerd… daar word je vanzelf overspannen”

Wij staan voor open en vriendelijk contact met onze opdrachtgevers en hun medewerkers. Veiligheid, vertrouwen en elkaar serieus nemen zijn kernwaarden binnen onze werkwijze. Samen met de medewerker gaan we op zoek naar signalen en oorzaken die aan de verlaagde veiligheidsbeleving en productiviteit ten grondslag liggen. We kijken tevens naar de mens en zijn leefwereld.

Belangrijk hierin zijn interne persoonlijke factoren als:

 • Mentale factoren 
 • Emotionele factoren 
 • Fysieke gezondheid
 • Leefstijl
 • Zingeving – energie

Daarnaast kijken we naar omgevingsfactoren als:

 • Privé situatie
 • Woonomgeving
 • Sociaal maatschappelijke factoren

Een krachtige, blije, ontspannen medewerker is productiever, creatiever, weerbaarder, hebben minder slaapproblemen en minder behoefte om een bedrijf te verlaten dan een overbelaste medewerker. Een zieke medewerker kost gemiddeld 400 euro per dag. Ons preventieve en curatieve aanbod richt zich op het optimaliseren van de werkbeleving en minimaliseren van verzuim.

Wij geloven in een open en transparante communicatie en afstemming in de driehoek werkgever (inclusief bedrijfsarts), werknemer en WorkWell.

Het WorkWell aanbod

Ons aanbod bestaat uit maatwerkprogramma’s voor bedrijven en particulieren, zie interventiekaart WorkWell. Hierbij zetten wij een of meerdere professionals in. Ons team bestaat onder andere uit:

 • Psychologen (TA, CTG, GZ)
 • Haptonoom
 • Coaches (loopbaan, boks, wandel, re-integratie, leefstijl, executive)
 • Paramedici (fysio, ergo, manueel, oefentherapeut)
 • Diëtist

Naast de inzet van onze professionals bieden wij onze klanten ontspanning- en inspanning faciliteiten in ons floatcentrum te Utrecht. Wij kunnen ook bij u op de locatie werken of op onze locaties in Hilversum, Utrecht en Amersfoort.

Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij reiken u graag de helpende hand!

Onze teamtrainingen zijn gericht op het verbeteren van werkprocessen, communicatie en sfeer binnen de teams. In overleg met de klant ontwikkelen wij trainingen op maat.

Voorbeelden van trainingen/workshops zijn:

 • Open communiceren met je collega’s
 • Vergroten veiligheid op de werkvloer
 • Effectief persoonlijk leiderschap
 • Zorg goed voor jezelf en de ander
 • Professioneel handelen vanuit kracht en rust

Inschrijven